Kernwaarden Studio 52nd

Hieronder volgen de kernwaarden van de studio. Eerst de betekenis volgens Van Dale, dan die van ons.

Motiverend: met redenen omkleden; bemoedigen, energie geven
Hoe moedig is het als je je eerste theaterteksten op papier zet? Hoe moedig is het om onderwerpen aan te kaarten die veel mensen liever uit de weg gaan? Wij motiveren mensen. We helpen ze om het avontuur dat leven heet aan te gaan. Om te ontdekken wat ze echt vinden en hoe veelbelovend ze zijn. Zo wakkeren we ontwikkeling en verdieping aan. 

Onbevangen: zonder vooroordeel, onpartijdig en vrijmoedig
Dit ene woord zegt hoe wij in de wereld staan. Door onbevangen te zijn, scheppen we de ruimte en de vrijheid voor het ontwikkelen van inzicht bij mensen. Bij kinderen, bij jongeren en bij iedereen die met hen te maken heeft. Inzicht in zichzelf en in de wereld om hen heen. Ze krijgen dat door met ons samen te werken en door deelgenoot te zijn van onze voorstellingen.

Eigenzinnig: geneigd zijn eigen zin te volgen
We hadden natuurlijk ook onafhankelijk kunnen schrijven, maar dat is niet sterk genoeg. Juist onze eigenzinnigheid maakt ons sterk en sterkt ons in onze overtuigingen. Dat komt voort uit onze scherpe blik op de samenleving waarvan we deel uitmaken. Daarover hebben we iets te zeggen. En al onze doelgroepen ook. Wij bieden een podium én een spiegel.

Samen: bij elkaar, in elkaars gezelschap
Met z'n allen maken we deel uit van de samenleving. Maar dat samen leven kraakt hier en daar nogal. Daar willen wij wat aan doen. Met theater. Met teksten die ontstaan vanuit persoonlijke belevingswerelden en eigenzinnig-heid. Met stukken die als doel hebben om het gesprek op gang te brengen. Om te helpen praten en luisteren. Naar elkaar, hoe verschillend we ook zijn. Want dat brengt ons weer samen.

Stuwkracht: de kracht die werkt om een versnelling van een object te bewerkstelligen
Wat wij doen heeft stuwkracht. En die is gericht op thema's; op onderwerpen; op doelgroepen waarvan wij vinden dat ze aandacht verdienen. We gebruiken onze stuwkracht om die uit de schaduw te halen en op een theatrale manier in de schijnwerpers te zetten. En wat gezien wordt; wat in het licht staat - dat bestaat. Daar kan niemand meer omheen.