Disclaimer

Disclaimer
Studio 52nd, als samensteller en uitgever van deze website is zich volledig bewust van haar taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Lees ook onze volledige Disclaimer

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of aanmeleden donateurs en/of aanmelden vrijwilligers en/of aanmelden nieuwsbrief) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Mocht u willen dat uw gegevens bij Studio 52nd worden gewist dan kunt u daar een verzoek toe sturen, uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door Studio 52nd gebruikt om onze website te verbeteren. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

Intellectuele eigendomsrechten
Studio 52nd behoudt alle rechten  met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio 52nd, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

© 2014 Stichting Studio 52nd

 Deze website is mogelijk gemaakt door de Triodos Foundation